Oprava žel. svršku a spodku v traťovém úseku Vrané nad Vltavou–Skochovice

Realizováno N+N
INVESTOR
DOBA REALIZACE

IV 2003

FINANČNÍ OBJEM

8,9 mil. Kč

CÍL

odstranění povodňových škod na tomto traťovém úseku

TECHNICKÝ POPIS

zřizování příkopů a banketů podél trati, rekonstrukce štěrkového lože, zřízení bezstykové koleje v délce 2000 m, oprava přejezdů