TSO Lubenec – Chyše

INVESTOR
DOBA REALIZACE

VII. 2015 – III. 2016

FINANČNÍ OBJEM

4,7 mil. Kč

CÍL

Těžká střední oprava železniční trati Lubenec – Chyše.

TECHNICKÝ POPIS

Rekonstrukce železničního svršku v km 39,894 – 40,348; demontáž a montáž kolejových roštů, výměna kolejového lože.

Rekonstrukce železničního spodku v km 39,886 – 40,476; zřízení odvodnění, sanace + oprava opěrné zdi + úprava náspu (zatěžovací lavice), zřízení ochranné vrstvy před pádem kameniva.