Úprava křižovatky Nerudova – Nezvalova, Litoměřice

INVESTOR
DOBA REALIZACE

IX 2015

FINANČNÍ OBJEM

1,0 mil. Kč

CÍL

úpravy komunikačních a chodníkových ploch, úpravy dopravního značení

TECHNICKÝ POPIS

vybourání starého asfaltového krytu a chodníků, odtěžení stávajícího podkladu, instalace nové uliční vpusti, nový podklad z mechanicky zpevněného kameniva, podklad z kameniva spojeného s cementem, položení chodníků ze zámkové dlažby, obrubníků, zhotovení asfaltového krytu vozovky, úprava veřejného osvětlení, úprava vodorovného a svislého dopravního značení