Výstavba komunikací v Litoměřicích – ulice Višňová a Meruňková

INVESTOR
DOBA REALIZACE

IX 2003, III–IV 2004

FINANČNÍ OBJEM

5,0 mil. Kč

CÍL

zřízení nové městské komunikace v oblasti nově zastavěné části

TECHNICKÝ POPIS

přeložky sítí veřejného osvětlení, telefonu, kabelové televize, elektřiny a plynu, celková stavba ulice, úpravy okolních ploch a přilehlých pozemků včetně sadových úprav