Výstavba parku „U Hvězdárny” v Litoměřicích

INVESTOR
DOBA REALIZACE

XII 2006–VI 2008

FINANČNÍ OBJEM

20,0 mil. Kč

CÍL

vybudování klidové zóny na zanedbaném pozemku o rozloze cca 8 500 m2 na okraji historického centra města; parkové úpravy

TECHNICKÝ POPIS

Prostor parku tvoří víceúrovňové terasy, dvojice biotopických jezírek, travnaté plochy doplněné okrasnými rostlinami – vše s automatickým zavlažovacím systémem – a mlatové pěší cesty. Sochařské a kovářské doplňky (pítko, brána, lávka atp.) vhodně dotváří celou zónu. Návštěvníci zde najdou hřiště na petangue, šachy, skákacího panáka, množství laviček včetně originálního centrálního odpočívadla s větrnou věží. V noci je celá oblast efektně nasvícena.
Stavba jako celek zahrnovala vybudování dlážděného parkoviště, rekonstrukci atria, opravu kapličky a budovy vodárny. Park byl navržen jako průchozí tak, že zároveň umožňuje propojení sousedních částí města.

Park byl v lednu 2012 přejmenován na Park Václava Havla.