Statické zajištění

Umístění uhlíkové lamely
Uhlíkové lamely
STATI-CAL/HELIFIX:

Systém vetknutých spirálových kleštin z prvotřídní nerezové oceli s vysokopevnostní cementovou zálivkou bezpečně zajistí narušené stavební konstrukce.

Takto zajištěnou konstrukci lze namáhat zatížením často i vyšším, než bylo původně navrženo.

Certifikát aplikační firmy k aplikaci systému Stati-CAL

Certifikát aplikační firmy k aplikaci systému Helifix č. HEL-0008-2007

UHLÍKOVÉ LAMELY

Uhlíkové lamely S&P CFK jsou vyrobeny z hybridních uhlíkových vláken na kontinuální výrobní stolici, kde jsou vlákna jednosměrně sycena speciální epoxidovou matricí za definovaného tahu a vývinu tepla.

Hybridní vlákno sestává z mnoha vláken o různém modulu pružnosti.

Směr vláken je striktně jednosměrný, vlákna jsou částečně předpjatá.

Vlastnosti uhlíkové lamely a její materiálové charakteristiky v nalepeném stavu jsou navrženy tak, aby splňovaly náročná kriteria a požadavky dané systémem pro zesilování konstrukcí externě lepenou uhlíkovou výztuží.

OBLASTI POUŽITÍ

Dodatečné zesílení ohybem a tahem namáhaných konstrukcí.

Zvýšení zatížení na konstrukci.

Změna zatěžovacích stavů.

Vhodné pro lepení v oblasti podporových i mezipodporových momentů.

Zesilování železobetonových, ocelových, litinových a dřevěných konstrukcí.

Vhodné i pro osazování do předem vyfrézovaných drážek.

VÝHODY

Jednoduchá aplikace.

Umožní zvýšit únosnost až dvojnásobně.

Podstatně nižší hmotnost než adekvátní ocelový ekvivalent

Snížení časů nutných pro rekonstrukci, nižší náklady na lešení.

Aplikace za minimálního přerušení provozu.

Aplikace i za nízkých teplot.

Chemická odolnost, nekorodující materiál.

Jednoduchá doprava, snadná manipulace.