Svařování

Svařování
Svařování kolejnic
SVAŘOVÁNÍ, NAVAŘOVÁNÍ, BROUŠENÍ KOLEJNIC A VÝHYBEK

Aluminotermické svařování kolejnic stejného tvaru technologií ELEKTRO-THERMIT metodami,  SoWoS, SkV, SkV-L75 a svařování předchodových svarů R65/60E2, R65/49E1, 60E2/49E1, 49E1/A metodou SoWoS.

Rovnání prosedlých svarů kolejnic podle technologického postupu schváleného pod čj. 34725/06-OP.

Svařování kolejnic stejného tvaru poloautomatem plněnou elektrodou s vlastní ochranou technologií INNERSCHIELD.

Navařování kolejnic a srdcovek z kolejnic – ručně, poloautomatem, s nadměrným opotřebením ručně elektrickým obloukem obalenou elektrodou.

Opravy vad jazyků výhybek navařením poloautomatem plněnou elektrodou s vlastní ochranou.

Navařování litých srdcovek z manganové oceli po záruční době.

Navařování hrotů srdcovek s kovaným kaleným klínem po záruční době.

Navařování projetých odporových svarů litých srdcovek z manganové oceli.

Navařování bainitické srdcovky ZMB podle TP č. 132-DT.

Zřízení nového jazyka broušením.

Broušení pojížděných součástí výhybek v záruční, pozáruční době.

Zřizování ambulantních lepených izolovaných styků kolejnic.

VÝROBA A MONTÁŽ OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ

Ocelové konstrukce třídy provedení do EXC3 dle ČSN EN 1090-2:2019.

OSVĚDČENÍ A CERTIFIKÁTY

Certifikát prokazující shodu procesu svařování s normou ČSN EN ISO 3834-2:2006.

Certifikát prokazující shodu s normou ČSN EN 1090-2:2019.

Osvědčení způsobilosti ke svařování čj. 30778/2021-SŽ-GŘ-O13 ev.č.14.

Osvědčení způsobilosti k montáži ambulantních lepených izolovaných styků kolejnic čj. 5571/2021-SŽ-GŘ-O13 ev.č. 15.

Osvědčení způsobilosti k broušení pojížděných součástí výhybek čj. 2938/2019-SŽDC-TÚDC-ÚTAB a čj. 2938/2019-SŽDC-TÚDC-ÚTAB.

Certifikát evropského svařovacího technologa č. CZ/CEWT/15068/2.

Mezinárodní certifikát pro mezinárodního svařovacího inženýra č. IWE/CZ 17038.

Svářečský specialista pro svařování betonářských ocelí č. Sc-WRB/CZ 16006.