Údržba vleček

Údržba vleček
Správa vleček
REVIZE, PROVOZOVÁNÍ A ÚDRŽBA VLEČEK

Revize vleček spočívá v pravidelných technických kontrolách a měření výhybek a kolejí:

  • měření geometrické polohy koleje s kontinuálním záznamem, rozbor záznamu a zpracování písemné evidence
  • komplexní prohlídka vlečky
  • kontrola průjezdného průřezu
  • zpracování ročního komplexního zápisu o stavu železničního svršku a spodku
  • další mimořádná technická a odborná výpomoc

Údržba vleček obnáší veškeré opravné práce na železničním svršku a spodku dle požadavku objednatele.

Při provozování vleček zajišťujeme kompletní servis–manipulace s vagony, evidence a vážení vagonů, podej na příjem nákladních listů.

Licence k provozování drážní dopravy č. 1-1000/98-DÚ/O-Se

Osvědčení dopravce č. 3-9/08-DÚ/Pd

REFERENCE

Provozování vlečky Elektrárna Ledvice.

Provozování vlečky Montážní základna Polepy.

Revize vlečky Elektrárna Počerady.

Revize vlečky Elektrárna Ledvice.

Revize kolejišť České dráhy a.s. OCÚ nádraží Praha Střed (PJ Ústí n.L., Děčín, Most, Chomutov, Louny, Teplice, Rumburk, Nymburk, Liberec, Česká Lípa, Turnov, Tanvald, Česká Třebová, Praha – Jih, Praha – Vršovice).

Revize kolejiště vlečky Ferona a.s.

Údržba Loko + vagonů v AGC Processing a.s.

Generální oprava tratě vlečky Vršanská Uhelná a.s.