Oprava kolejí a výhybek na trati Benešov – Trhový Štěpánov

INVESTOR

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
OŘ Praha

DOBA REALIZACE

VIII. – XI. 2018

FINANČNÍ OBJEM

7,6 mil. Kč

CÍL

.

TECHNICKÝ POPIS

.