Stavba kolejové spojky – výhybna Karlovy Vary–Dvory

INVESTOR
DOBA REALIZACE

X–XII 2004

FINANČNÍ OBJEM

15,5 mil. Kč

CÍL

vybudování nové výhybny a přeložky části železniční trati spojené s novým přemostěním rychlostní komunikace

TECHNICKÝ POPIS

zřízení železničního spodku a svršku, odvodnění pomocí trativodu, pokládka betonových výhybek a kolejové spojky