Těžká a lehká střední oprava výhybek v žst. Litoměřice dolní nádraží

INVESTOR
DOBA REALIZACE

V–VII 2004

FINANČNÍ OBJEM

7,5 mil. Kč

CÍL

provedení komplexní opravy polepského zhlaví s maximem využití stávajícího materiálu

TECHNICKÝ POPIS

vyjmutí výhybek, částečná výměna pražců a ocelových součástí, zřízení štěrkového lože, navaření srdcovek a seřízení výhybek, zaštěrkování koleje a úprava geometrické polohy koleje