Oprava kolejí a výhybek na trati žst. Měchenice – žst. Dobříš

INVESTOR
DOBA REALIZACE

X-XI 2014

FINANČNÍ OBJEM

10,1 mil. Kč

CÍL

rekonstrukce koleje, přejezdu, nástupišť

TECHNICKÝ POPIS

souvislá výměna kolejového lože se snesením kolejového roštu, výměna pražců, zřízení pražcových kotev, zřízení mimoúrovňového i úrovňových nástupišť typu Tischer, Sudop K, oprava přejezdové konstrukce, úprava GPK, svařování do bezstykové koleje a ve výhybkách