Oprava bezstykové koleje v úseku Žabokliky–Libočany

mezistaniční úsek Žabokliky–Libočany, termitové svařování
INVESTOR
DOBA REALIZACE

VII–XII 2005

FINANČNÍ OBJEM

9,3 mil. Kč

CÍL

uvedení celého mezistaničního úseku do normového stavu, zřízení bezstykové koleje a to vše za maximálního využití stávajícího materiálu

TECHNICKÝ POPIS

ojedinělá výměna dřevěných pražců a kolejnic, zřízení bezstykové koleje, čištění příkopů