Oprava traťového úseku Lužná u Rakovníka – Milostín

INVESTOR

Správa železnic, státní organizace
OŘ Praha

DOBA REALIZACE

V. – IX. 2019

FINANČNÍ OBJEM

8,2 mil. Kč

CÍL

.

TECHNICKÝ POPIS

.