I/6 Oprava mostu ev. č. 6-051a Hůrky

INVESTOR
DOBA REALIZACE

V. 2015 – VI. 2016

FINANČNÍ OBJEM

8,2 mil. Kč

CÍL

výstavba nového jednopolového mostu s železobetonovou deskou přes stálou vodoteč na silnice I. třídy Praha – Karlovy Vary

TECHNICKÝ POPIS

Kompletní demolice stávajícího mostu ve dvou etapách a výstavba nového jednopolového mostu. Výstavba nových železobetonových opěr, zhotovení železobetonové mostovky, železobetonových říms s ocelovým zábradlím a železobetonových zavěšených křídel, dodávka a montáž silničních svodidel, zhotovení vodotěsné izolace z asfaltových pásů, zřízení nové asfaltové vozovky, úprava svahu vodoteče, dno vodoteče upraveno kamennou dlažbou.