Oprava mostů na trati Beroun – Rakovník

INVESTOR
DOBA REALIZACE

VIII. – XII. 2015

FINANČNÍ OBJEM

23,8 mil. Kč

ZHOTOVITEL

Společnost N+N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o.+ Chládek & Tintěra, a.s.

CÍL

rekonstrukce železničních mostů v km 30,978; 31,466; 32,375; 33,507; 33,721; 35,067; 34,516, vč. železničního svršku

TECHNICKÝ POPIS

Oprava 7 mostů. Zřízení nové vodotěsné izolace, nové železobetonové římsy a nové zábradlí, výstavba gabionových zídek, sanace železobetonových konzol kabelových žlabů a železobetonových kabelových žlabů, sanace železobetonové nosné konstrukce a úložných prahů, zvedání nosné konstrukce a konzervace ložisek, očištění a spárování kamenných konstrukcí, sanace úložných prahů opěr a pilířů, očištění opevnění svahových kuželů a lokální přezdění.

Rekonstrukce železničního svršku v souvislosti s opravou mostů. Odtěžení stávajícího štěrkového lože a zřízení nového štěrkového lože, montáž kolejových polí a pražců, svaření kolejových párů, směrová a výšková úprava geometrické polohy koleje a stávajících oblouků.