Výstavba mostů na trati Beroun – Zbiroh

INVESTOR
DOBA REALIZACE

VI 2009–V 2010

FINANČNÍ OBJEM

13,6 mil. Kč

CÍL

výstavba nových mostů

TECHNICKÝ POPIS

odstranění 2 starých kamenných mostů, zemní práce pro založení nových mostů, výstavba nových rámových železobetonových konstrukcí včetně říms, hydroizolací (NAIP), výroba a montáž ocelových zábradlí, nové kamenné dlažby

optimalizace trati Beroun–Zbiroh – mosty SO 18-38-08 v km 55,505 a SO 18-38-10 v km 56,524