Oprava mostu ev. číslo 2538-002 v Bílině

INVESTOR
DOBA REALIZACE

VIII 2004–XII 2005

FINANČNÍ OBJEM

8,5 mil. Kč

CÍL

zesílení mostní konstrukce, zvýšení její nosnosti a odstranění povrchových vad betonu

TECHNICKÝ POPIS

sanace části železobetonové nosné konstrukce silničního mostu přes trať ČD, provedení nové spřažené železobetonové desky a nových říms, provedení izolace z natavovaných izolačních pásů, zesílení příčných železobetonových trámů pomocí uhlíkových lamel a zřízení nové vozovky