VD Březová – sanace betonových konstrukcí v břehových zavázáních

INVESTOR
DOBA REALIZACE

VI-XI 2014

FINANČNÍ OBJEM

1,6 mil. Kč

CÍL

sanace levého a pravého břehového zavázání přehrady

TECHNICKÝ POPIS

odstranění degradovaného povrchu betonu stěn hráze, očištění tryskáním, montáž kotvené armatury povrchu stěn, torkret povrchu stěn přehrady, odvodňovací vrty v koruně hráze, hydrofobizační povrchové nátěry