Oprava propustku v Brništi

INVESTOR
DOBA REALIZACE

V 2012

FINANČNÍ OBJEM

0,4 mil. Kč

CÍL

oprava propustku v Brništi po havárii

TECHNICKÝ POPIS

Demolice stávající klenbové kamenné konstrukce propustku, zhotovení nových železobetonových základových pasů, osazení ocelové trouby průměru 1 500 mm a délky 5 m, zhotovení nových železobetonových čel. Provedení zásypů a štěrkové vozovkové vrstvy. Výroba a montáž ocelového průtočného zábradlí.