Oprava železničního mostu v km 270,896 – podchod pro pěší v žst. Choceň

INVESTOR
DOBA REALIZACE

VIII 2004–XII 2005

FINANČNÍ OBJEM

18,0 mil. Kč

CÍL

rekonstrukce mostního objektu v návaznosti na modernizaci žst. Choceň

TECHNICKÝ POPIS

sanace opěr pomocí injektáží, oprava klenby, provedení izolace z natavovaných izolačních pásů, nahrazení stávající klenby novými železobetonovými deskami se zabetonovanými nosníky včetně nových úložných prahů a izolace příčného odvodnění