Stavba mostu Chotěšov

INVESTOR

Ředitelství silnic a dálnic ČR

DOBA REALIZACE

III. – VIII. 2019

FINANČNÍ OBJEM

6,7 mil. Kč

CÍL

Demolice stávajícího mostu v havarijním stavu a výstavba nového mostu.

TECHNICKÝ POPIS

.