Oprava mostu I/13-004 Dalovice

INVESTOR
DOBA REALIZACE

V. – X. 2017

FINANČNÍ OBJEM

7,8 mil. Kč

CÍL

obnova mostu

TECHNICKÝ POPIS

Bourání říms, komunikací a dílčích závěrů, demontáž zábradlí a svodidel, pískování železobetonové konstrukce, likvidace stávajících izolací, osazení povrchového dílčího závěru, osazení podpovrchového dílčího závěru, osazení obrub a betonáž nových říms, sanace železobetonové konstrukce a nátěry, osazení zábradlí a svodidel, provedení odvodnění předpolí a mostu, položení nových živičných koberců, provedení terénních úprav návaznost na stávající stav.