Oprava mostu v km 75,816 traťového úseku Praha–Chomutov (Deštnice)

Realizováno N+N
INVESTOR
DOBA REALIZACE

VI–IX 2004

FINANČNÍ OBJEM

5,9 mil. Kč

CÍL

rekonstrukce železničního mostu

TECHNICKÝ POPIS

sanace kamenné klenby a její stažení ocelovými táhly, vybetonování nových železobetonových říms, úprava geometrické polohy koleje