Stavba mostu Dolní Bezděkov

INVESTOR

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o.

DOBA REALIZACE

IX. 2018 – V. 2019

FINANČNÍ OBJEM

12,9 mil. Kč

CÍL

Demolice stávajícího železobetonového mostu v havarijním stavu a výstavba nového rámového železobetonového mostu.

TECHNICKÝ POPIS

.