Výstavba mostu ev. č. M-03 v Dolních Habarticích

Obnova po povodních v roce 2009

INVESTOR
DOBA REALIZACE

X–XII 2010

FINANČNÍ OBJEM

3,1 mil. Kč

CÍL

výstavba mostu

TECHNICKÝ POPIS

demontáž mostního provizoria, pilotové založení mostu, vybudování nové monolitické železobetonové konstrukce, montáž nových ložisek, výroba a montáž nového ocelového zábradlí, celoplošná natavovaná izolace mostu, pokládka živičné vrstvy, terénní úpravy a vodoteče kamenným zděním