Oprava mostů v km 13,022, 32,954 a 33,223 na trati Dvory-Třeboň

INVESTOR
DOBA REALIZACE

VI–VIII 2013

FINANČNÍ OBJEM

2,4 mil. Kč

CÍL

rekonstrukce ocelových železničních mostů

TECHNICKÝ POPIS

demontáž a montáž mostnic; protikorozní ochrana ocelové konstrukce; výroba a montáž chodníkových a podlahových plechů; spárování opěr mostu; oprava stávajícího zábradlí; likvidace okolních porostů