Oprava mostu ev. č. 64-005 u Hazlova – vrchní stavba

INVESTOR
DOBA REALIZACE

IX–XI 2010

FINANČNÍ OBJEM

14 mil. Kč

CÍL

rekonstrukce mostu

TECHNICKÝ POPIS

obnažení nosné konstrukce včetně opěr, nová železobetonová roznášecí deska, nové hydroizolační souvrství (NAIP), nové železobetonové římsy včetně zábradelních svodidel, nová křídla mostu a zřízení silničních živičných vrstev, sanace spodní stavby