Oprava mostu v Heřmanicích v Podještědí

INVESTOR
DOBA REALIZACE

XII 2011–VII 2012

FINANČNÍ OBJEM

1,1 mil. Kč

CÍL

oprava mostu poškozeného povodní v srpnu 2010

TECHNICKÝ POPIS

Odstranění stávajících vozovkových souvrství, odstraněný zásypu klenbové pískovcové konstrukce až k jejímu rubu. Provedení zesílení klenby spřaženou železobetonovou deskou. Provedení plovoucí izolace a tvrdé betonové ochrany. Zhotovení nových živičných povrchů. Výroba a osazení kovového zábradlí. Provedení sanace původní nosné konstrukce (sanace betonů, spárování kamenného zdiva). Provedení nových zděných kamenných stěn.