Heřmanov — obnova mostků po povodni, II.etapa

INVESTOR
DOBA REALIZACE

IX 2011

FINANČNÍ OBJEM

3,6 mil. Kč

CÍL

oprava mostů po povodni

TECHNICKÝ POPIS

zemní práce; zřízení nové železobetonové konstrukce; provedení vodotěsné pásové izolace; zřízení nových železobetonových říms; oprava původního zábradlí a zřízení nových zábradlí; zřízení živičných povrchů