Modernizace trati Vraňany–Hněvice – most v km 466,480 Hněvice

INVESTOR
DOBA REALIZACE

III–VII 2000

FINANČNÍ OBJEM

7,9 mil. Kč

CÍL

přestavba železničního mostu v rámci stavby 1. železničního koridoru

TECHNICKÝ POPIS

Přestavba kamenné klenby pod oběma kolejemi na desky se zabetonovanými nosníky. Podloží pod základy bylo zpevněno tryskovou injektáží. Práce probíhaly pod jedním mostním provizoriem. Desky byly vkládány kolejovými jeřáby EDK 750. Použití nástřikové izolace ELIMINATOR®.