Most přes řeku Bílinu ev. č. 258-003 Hostomice

INVESTOR
DOBA REALIZACE

V–IX 2009

FINANČNÍ OBJEM

8,5 mil. Kč

CÍL

rekonstrukce mostu

TECHNICKÝ POPIS

demolice části stávajících opěr a ocelové lávky, zhotovení nové železobetonové konstrukce, kompletní sanace spodní nosné konstrukce včetně injektáží a statického zesílení původních konstrukcí, pásová a stěrková izolace, zhotovení nových vozovkových souvrství včetně živičných povrchů