Oprava mostu přes Jáchymovský potok

INVESTOR
DOBA REALIZACE

IV. – VIII. 2017

FINANČNÍ OBJEM

3,0 mil. Kč

CÍL

oprava mostu

TECHNICKÝ POPIS

Oprava mostu přes Jáchymovský potok. Most je zapsán v rejstříku nemovitých kulturních památek.

Výstavba kamenné klenby, sanace stávající klenby, provedení izolací mostu, provedení kamenného obkladu, dlažeb a obrub dle požadavků NPÚ, provedení nové vozovky.