Výstavba mostu Klínky

INVESTOR
DOBA REALIZACE

IX–X 2008

FINANČNÍ OBJEM

2,79 mil. Kč

CÍL

zřízení nového silničního propustu v obci Klínky; projektová dokumentace a realizace

TECHNICKÝ POPIS

dodávka celkové rekonstrukce kamenného propustu včetně projektové dokumentace (nosná ocelová konstrukce Superior SC–10B založená na betonových pásových základech); zřízení přilehlé asfaltové vozovky včetně osazení zábradelních svodidel