Kosova Hora, rekonstrukce lávky pro pěší přes potok Mastník

INVESTOR
DOBA REALIZACE

V. – VII. 2016

FINANČNÍ OBJEM

0,8 mil. Kč

CÍL

výroba a montáž nové ocelové obloukové lávky s táhly pro pěší přes potok Mastník

TECHNICKÝ POPIS

Výroba nové ocelové lávky o jednom mostním poli, nosná konstrukce je tvořena ocelovými válcovanými nosníky. Délka lávky 15,0 m, šířka 2,0 m. Osazení lávky tlumiči kmitání, umístění nové konstrukce na úložné prahy, montáž mostovky z pororošt.