Rekonstrukce mostu v km 1,574 na trati Liberec–Harrachov

INVESTOR
DOBA REALIZACE

IX–X 2007

FINANČNÍ OBJEM

5,46 mil. Kč

CÍL

rekonstrukce mostu

TECHNICKÝ POPIS

zpracování projektové dokumentace, vybetonování nové mostovky na podpůrné konstrukci PIŽMO, demontáž stávající ocelové nosné konstrukce a odbourání části opěr mostu, betonáž nových úložných prahů a křídel mostu, příčný zásun nosné konstrukce na nové úložné prahy, zhotovení hydroizolačního souvrství (SVI Mistral s tvrdou betonovou ochranou), pokládka výběhových prefabrikátů, zásyp a hutnění předpolí mostu, montáž zábradlí, spárování kamenného zdiva a nátěr konstrukce