Oprava mostu ev. číslo 23751-001 v obci Lkáň

INVESTOR
DOBA REALIZACE

VIII–X 2004

FINANČNÍ OBJEM

1,8 mil. Kč

CÍL

nahrazení stávajícího mostu, v havarijním stavu s nevyhovujícími průtokovými charakteristikami

TECHNICKÝ POPIS

Vzhledem k stísněným prostorovým možnostem byla po úplném odstranění původní mostní konstrukce použita technologie tubosiderů. Výhodou této technologie je rychlost, nízká cena a minimální nároky na prostorové uspořádání.