Generální oprava podchodu V Domcích – Louny

INVESTOR
DOBA REALIZACE

IV–VI 2009

FINANČNÍ OBJEM

3,1 mil. Kč

CÍL

oprava podchodu

TECHNICKÝ POPIS

zbourání stávající mostovky, sanace mostních křídel včetně pásové natavované izolace, zřízení nové železobetonové desky, výroba a montáž žárově pozinkovaného zábradlí, pokládka zámkové dlažby na chodnících a asfaltové vozovky, terénní úpravy, provedení antigrafitových nátěrů celého podchodu