Obnova lávky L-02 přes potok Modla, ul. U Stadionu – Lovosice

INVESTOR
DOBA REALIZACE

VI. – IX. 2016

FINANČNÍ OBJEM

1,1 mil. Kč

CÍL

obnova ocelové konstrukce lávky

TECHNICKÝ POPIS

Odhalení opěr, ubourání opěr, sanace povrchu, otryskání ocelové konstrukce, výměna povrchů konstrukce, nátěr nosné konstrukce a zábradlí, osazení dřevěné mostovky.