Rekonstrukce mostu ev. č. 219 4 – 3 Nové Hamry

INVESTOR
DOBA REALIZACE

VI. – IX. 2015

FINANČNÍ OBJEM

3,5 mil. Kč

CÍL

rekonstrukce železobetonového mostu na silnici III. třídy přes řeku Rolavu

TECHNICKÝ POPIS

Rekonstrukce stávajícího mostu. Odstranění vozovkového souvrství, bourání závěrných zídek, bourání a zřízení nových křídel, říms a sloupků zábradlí, pokládka pásové izolace, vč. odvodnění, očištění a sanace stávající nosné železobetonové konstrukce, zvedání nosné konstrukce a konzervace ložisek, sanace a spárování kamenného zdiva, montáž obslužného schodiště, pokládka nového živičného povrchu, zřízení nového ŽB zábradlí, úpravy koryta vodoteče kamenným záhozem.