Rekonstrukce mostů na trati Planá u Mariánských Lázních – Cheb

INVESTOR
DOBA REALIZACE

VII 2009–VI 2010

FINANČNÍ OBJEM

11,1 mil. Kč

CÍL

rekonstrukce železničních mostů

TECHNICKÝ POPIS

odtěžení drážního tělesa, nové nosné konstrukce – železobetonové mostovky, sanace opěr a křídel, zpevňování zdiva injektáží, železobetonové římsy včetně ocelového zábradlí, zatrubnění propustků, roznášecí železobetonové desky pod izolace, izolace konstrukcí, statické zajištění kamenných kleneb, zpětný zásyp nového drážního tělesa