I/15 Ploskovice – rekonstrukce mostu ev. č. 15-046

INVESTOR
DOBA REALIZACE

IX 2011–IX 2012

FINANČNÍ OBJEM

2,3 mil. Kč

CÍL

kompletní rekonstrukce silničního mostu

TECHNICKÝ POPIS

bourání stávajícího železobetonového mostu; montáž nové ocelové konstrukce MULTIPLATE; zřízení hutněných zásypů; zřízení nového živičného povrchu; výroba a montáž zábradlí a svodidel; nové dláždění svahů a vodoteče