Rekonstrukce mostu v km 1,756 na trati Postoloprty–Louny

INVESTOR
DOBA REALIZACE

IX–XI 2003

FINANČNÍ OBJEM

7,7 mil. Kč

CÍL

vytvoření nového inundačního mostu – první aplikace tubosiderů u ČD

TECHNICKÝ POPIS

demontáž ocelových konstrukcí a spodní stavby a základů, montáž flexibilních ocelových konstrukcí, zřízení gabionových opěrných zídek, zřízení železničního náspu a montáž železničního svršku