Obnova mostu a místních komunikací Pustověty

INVESTOR

Obec Pustověty

DOBA REALIZACE

IX. – XI. 2016

FINANČNÍ OBJEM

6,0 mil. Kč

CÍL

Obnova mostu a místních komunikací.

TECHNICKÝ POPIS

.