II/229 Rakovník – rekonstrukce mostu ev. č. 229-016

INVESTOR
DOBA REALIZACE

III–VI 2010

FINANČNÍ OBJEM

13,3 mil. Kč

CÍL

rekonstrukce mostu

TECHNICKÝ POPIS

nahrazení stávajícího betonového mostu novým – mostovka z dodatečně předpjatého betonu