Optimalizace trati Bubeneč–Kralupy nad Vltavou – rekonstrukce mostu v km 422,094 Roztoky u Prahy

INVESTOR
DOBA REALIZACE

IX 2001–V 2002

FINANČNÍ OBJEM

6,0 mil. Kč

CÍL

kompletní přestavba železničního mostu

TECHNICKÝ POPIS

Stávající, zčásti deskový a zčásti klenbový, most byl nahrazen novou deskou se zabetonovanými nosníky, které byly uloženy na prefabrikované úložné prahy; ty byly osazeny na sanovaných původních opěrách – tlaková injektáž, spárování. Do koleje č. 1 bylo vloženo mostní provizorium KNO 185, pod jeho ochranou byla prováděna stavba v koleji č. 2. Nosné konstrukce byly betonovány na podpěrách PIŽMO a spuštěny na ložiska.