Obnova mostků a lávek po povodni — Staré Křečany

INVESTOR
DOBA REALIZACE

IX 2011–V 2012

FINANČNÍ OBJEM

4,2 mil. Kč

CÍL

oprava mostků a lávek po povodni v roce 2010

TECHNICKÝ POPIS

bourání stávajících betonových konstrukcí; přezdívání kamenných zdí a opěr ;zhotovení železobetonových základů; osazení prefabrikátových trubních propustů; zhotovení železobetonových monolitických opěr, desek, mostovky, říms, čel a křídel; zásypy a úprava vodotečí; pásová a nátěrová izolace; zhotovení nových živičných povrchů; výroba a montáž zábradlí