Rekonstrukce mostu ev. č. 1987-1 Stráž nad Ohří

INVESTOR
DOBA REALIZACE

VI–X 2008

FINANČNÍ OBJEM

14,20 mil. Kč

CÍL

celková rekonstrukce mostu přes řeku Ohři

TECHNICKÝ POPIS

odstranění stávajících komunikací a podkladních vrstev včetně železobetonových říms na mostě, vytvoření spřažené desky včetně izolací a podpovrchových dilatačních závěrů; zhotovení železobetonových chodníkových monolitických říms včetně dilatací; výkopy v předpolích mostu, uložení drenáží, izolací a zpětných zásypů; zhotovení chodníků; tryskání stávajících železobetonových konstrukcí, jejich reprofilace a nátěr; provedení stříkaných betonů středových stativ; zhotovení živičných povrchů včetně asfaltových zálivek