Rekonstrukce mostů na trati Stříbro – Planá u Mariánských Lázních

INVESTOR
DOBA REALIZACE

VI–XII 2010

FINANČNÍ OBJEM

23,0 mil. Kč

CÍL

rekonstrukce železničních mostů

TECHNICKÝ POPIS

rekonstrukce 9 kamenných klenbových mostů: spárování, injektáže, zemní práce, nové železobetonové roznášecí desky, nové železobetonové římsy, hydroizolace (NAIP), výroba a montáž ocelových zábradlí, nové kamenné dlažby