Oprava lávky L-03 na bývalé silnici II/262 přes Ploučnici poškozené povodní v srpnu 2010

INVESTOR
DOBA REALIZACE

III–V 2012

FINANČNÍ OBJEM

1,2 mil. Kč

CÍL

oprava lávky po povodní v roce 2010

TECHNICKÝ POPIS

výměna dřevěných podlah; spárování pilířů a opěr; statické zajištění pilířů vč. obetonování; výroba a montáž nového zábradlí